Av kärlek, för din trygghet

Allmänna villkor

1 OMFATTNING

Dessa allmänna villkor (“Villkor”) ska gälla för alla beställningar av produkter som du har gjort hos Håll Koll AB, organisationsnummer 556977-6692, Oxenstiernsgatan 15 A, 115 27 Stockholm, Sverige (”HK”). 

 

2 INKÖPSORDER OCH PRISER

2.1 Order avseende produkter som erbjuds av HK (”Produkt” eller ”Produkter”) och som lämnas av dig till HK via e-mail, per telefon eller genom annat medium måste godkännas av HK för att vara gällande. Din order verkställs därför endast om HK godkänner ordern i fråga. Mellanden om HK:s godkännande av order lämnas via telefon eller mail (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). 

2.2 Alla order beror på produkttillgänglighet och HK förbehåller sig rätten att avslå en order helt eller delvis efter eget gottfinnande.  

2.4 Priset som HK erbjuder dig avseende en Produkt gäller från det datum då ordern lämnades av dig till HK. HK förbehåller sig rätten att när som helst ändra priset på Produkten men sådan ändring påverkar inte order som lämnats av dig till HK före prisändringsdatumet. Alla priser är inklusive moms. Du är ensam ansvarig för eventuella lokala skatter, skatter på försäljning och användning och andra skatter och myndighetsavgifter och tullavgifter, om sådana finns, som är förenade med din order.

 

3 BETALNINGSMETODER

3.1 Betalning för beställd Produkt görs genom betalning av faktura som skickas ut av HK till den adress som du anger vid beställning av Produkten. 

4 LEVERANS OCH RISK FÖR FÖRLUST

4.1 Beroende på produkttillgänglighet skickas paket med beställd Produkt normalt tre (3) – fyra (4) arbetsdagar efter att HK mottagit betalningen av Produkten. 

4.2 Din order levereras till din folkbokförda adress (”Leveransadressen”). Om ordern består av flera Produkter förbehåller sig HK rätten att leverera och/eller aktivera varje Produkt var för sig. 

4.3 Risken för förlust eller skada på av dig beställda Produkt övergår till dig vid tidpunkten då Produkten levereras till Leveransadressen eller om den på annat sätt kommer i din ägo (om tidigare). 

 

5 RETURPOLICY

5.1 Du har rätt att returnera Produkter som köpts av HK av valfri anledning och när som helst inom fjorton (14) dagar efter datumet för mottagande av Produkten på Leveransadressen. Din rätt att returnera en Produkt som köpts via HK gäller förutsatt att Produkten i fråga inte har använts.

5.2 Om du väljer att returnera en Produkt som köpts via HK i enlighet med paragraf 5.1 ovan måste du kontakta HK inom fjorton (14) dagar efter datumet för mottagande av Produkten på Leveransadressen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Produkten måste returneras i originalförpackning och i ett allt väsentligt oförändrat tillstånd till den adress som anges av HK. Du är ansvarig för att betala fraktkostnader förenade med retur av Produkten. Om returnerad Produkt returneras i ett allt väsentligt oförändrat tillstånd kommer HK att återbetala den summa som betalats för Produkten. HK kommer inte att återbetala dig om returnerad Produkt inte returnerats i ett allt väsentligt oförändrat tillstånd.

 

6 PERSONUPPGIFTSPOLICY

6.1 När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering som kund och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra skyldigheter gentemot dig. Du har enligt personuppgiftslagen (1998:204) (”PUL”) rätt att få tillgång till den information som vi har registrerat angående dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i de fall vår kundsupport via e-post till adress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

7 BEGRÄNSAD GARANTI GÄLLANDE PRODUKT SÅLD AV HK

7.1 HK erbjuder en garanti om att Produkt som sålts av HK är fri från defekter i material och utförande när den används normalt och i enlighet med HK anvisningar (”Garantin”). I den utsträckning det är förenligt med tillämplig lag gäller Garantin under ett (1) år från datumet då Produkten köptes (”Garantiperioden”). Om Garantiperioden inte är förenlig med tillämplig lag gäller Garantin inom den minsta tillåtna tidsgränsen enligt tillämplig lag. 

7.2 Garantin gäller inte för: (i) utseendemässiga skador på Produkten inklusive men inte begränsat till repor och söndrig plast (ii) konsumentdelar av Produkten, såsom batteri eller skyddsbeläggning, såvida inte felet har inträffat på grund av en defekt i Produktens material eller utförande; (iii) skada på Produkten orsakad av olycka, vanvård, felaktig användning, kontakt med vätska, brand eller annan yttre orsak; (iv) skada på Produkten orsakad av användning med annan produkt; eller (v) defekter på Produkten orsakade av normalt slitage eller på annat sätt på grund av normalt åldrande av Produkten.  

7.3 FÖRUTOM VAD ANGES I DENNA PARAGRAF 7 UTSTÄLLER HK INGA ÖVRIGA GARANTIER AVSEENDE PRODUKTERNA, VARE SIG UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE ICKE-INTRÅNG, LÄMPLIGHETEN FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER PRODUKTERNAS ÅTKOMLIGHET OCH TILLGÄNGLIGHET.   

7.4 Om du vill göra anspråk enligt Garantin måste du kontakta HK via mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  inom ett (1) år från det datum då Produkten köptes. Produkten måste returneras, tillsammans med en förklaring av defekten, till HK så snart som möjligt efter ditt meddelande till HK till den adress som anges av HK. 

 

8 FORTLEVNAD

8.1 Bestämmelser som till sin natur är tänkta att gälla vid upphörande eller avslutande av försäljning eller prenumeration kvarstår.

 

9 KONTAKTINFORMATION

9.1 Alla frågor, klagomål och annan kommunikation angående dessa Villkor ska göras skriftligen och skickas till HK via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via rekommenderad post till följande adress:

HK – Håll Koll AB

Oxenstiernsgatan 15 A

115 27 Stockholm

Sverige

 

10 ÖVRIGT

10.1 Alla bestämmelser i dessa Villkor som är förbjudna eller inte verkställbara i någon jurisdiktion är, med avseende på den jurisdiktionen, verkningslösa i den utsträckning som gäller förbud eller avsaknad av verkställbarhet utan att upphäva återstående bestämmelser i Villkoren. Sådan förbjuden eller ej verkställbar bestämmelse tolkas så nära det är juridiskt möjligt den ursprungliga betydelsen och syftet med sådan bestämmelse. Förbud eller avsaknad av verkställbarhet i någon jurisdiktion kommer inte att göra att bestämmelsen upphävs eller blir icke verkställbar i någon annan jurisdiktion.

 

11 TILLÄMPLIG LAG

11.1 Dessa Villkor styrs av den materiella rätten i Sverige och ska tolkas i enlighet med den, utan att det påverkar andra tvingande regler som gäller i det land där du har din vanliga vistelseort. Därför lyder tolkning, verkställande och upphävande av dessa Villkor uteslutande under svensk lag och eventuella tvister som hänför sig till och/eller som följer av dessa ska lösas uteslutande i allmänna domstolar i Sverige. Om du är konsument löses eventuella tvister av domstol på din vistelseort utifrån tillämplig lag. Oaktat detta finns det inget som hindrar HK från att vidta åtgärd för intrång i immaterialrätt mot dig eller eventuellt anspråk gällande icke-betalning mot dig i något land där sådant intrång eller icke-betalning påstås ha inträffat eller i det land där du har din vanliga vistelseort.

 

Håll kontakten

Löjtnantsgatan 17
115 50 Stockholm

E-post